Kamis, 18 April 2013

Contoh Wawangsalan

Di dalam Bahasa Sunda ada istilah yang disebut wawangsalan. Wawangsalan merupakan susunan kata dalam bentuk teka-teki. Wawangsalan di dalam khasanah sastra Sunda termasuk di dalam salah satu dari bentuk sisindiran. Wawangsalan pada umumnya terdiri dari dua larik. Larik pertama sebagai sampiran (teka-teki), dan jawaban teka teki tersebut merujuk pada larik kedua. Berikut merupakan contoh-contoh wawangsalan:


- Abdi mah caruluk Arab, henteu tarima teh teuing (korma)
- Abdi tehkapiring leutik, kaisinan ku gamparan (pisin)
- Abdi teh sok ngembang kawung, inggis teu ngareunah pikir (pengis)
- Ajag lembur Indramayu, naha bet kalangsu teuing (asu)
- Aya nu dianjing cai, aya nu diheroan (sero)
- Balandongan ngujur jalan, sok hayang los bae indit (elos)
- Bareto ge batu pirus, juragan geuning pelekik (angkik)
- Beas ditutuan deui, iraha bisa patepung (tipung)
- Belut sisit saba darat, kapiraray beurang peuting (oray)
- Bendi panjang roda opat, ulah kalah ka carita (kareta)
- Bentang baranang di imah, samar bisa tepang deui (damar)
- Beulit cinggir simpay tangan, salamina hamo lali (ali)
- Beuying leutik simkuring mah, ari ras sok cimataan (amismata)
- Bibika tipung tarigu, ku engkang tacan kaharti (roti)
- Bilangan Jawa nu tujuh, abdi mah somah pituin (pitu)
- Bulu panon wates taar, kapan seueur anu geulis (alis)
- Buntut jarum pangaputan, bati kelar teuing pikir (kukular)
- Cakcak gede kadal bilik, ulah dipake mokaha (toke)
- Careuh beureum pasawahan, tur dusun leuwih ti misti (lasun)
- Cariang beureum beutina, neda carios nu puguh (cariu)
- Catetan bulan jeung taun, engkang mah menak utami (almenak)
- Cikur jangkung pamuraan, paralay teuing nu geulis (panglay)
- Cinyusu kentel dimasak, ulah tega-tega teuing (mantega)
- Dagangan pangrapet surat, mun kitu abdi mah alim (elim)
- Daun tuhur na tangkalna, ari ras ka diri nyai (kararas)
- Deukeut-deukeut anak taleus, nyangkewok teu kanyahoan (tewok)
- Di Cikajang aya gunung, asa paturay jasmani (Cikuray)
- Ekek lembut pupuntiran, tingsaredet kana ati (serendet)
- Engkang teh ngajukut laut, seger mun tepung jeung nyai (lamun)
- Estu dipalupuh nangtung, kapimilik beurang peuting (bilik)
- Gagang atah keur lumayung, engkang jelema ginding (gumading)
- Gedong luhur panenjoan, narah keur saheulaanan (munara)
- Gedong ngambang di sagara, kapalang wawuh jeung nyai (kapal)
- Gedong tempat nu titirah, ulah sok reueus binangkit (rumah sakit)
- Gunting pameulahan jebug, kacipta bae ku ati (kacip)
- Hayam Cempa lalayaran, matak teuing nyeri ati (meri)
- Hayam sawah dipiara, abong nu apes ka diri (meri)
- Jagong tuhur beunang ngunun, dunungan bagea sumping (emping)
- Jawadah tutung biritna, sacarana-sacarana (cara)
- Jukut jangkung pinggir gunung, hate engkang panas peurih (eurih)
- Kacang panjang disayuran, bati ngageremet ati (kacang gamet)
- Kacang panjang gegebengan, sakieu darajat kuring (jaat)
- Kadeuleu langgir caina, kayap keyep anu geulis (keuyeup)
- Kalong cilik saba gedang, sumedot rasaning ati (cocodot)
- Kararas daun kalapa, teu aya nu ngabangbrangkeun (barangbang)
- Kembang biru di astana, moal pegat-pegat asih (solasih)
- Kembang biru munggeng kubur, mugi engkang welas asih (solasih)
- Kembang bodas buah bunder, ngaheruk nya pipikiran (jeruk)
- Kendang gede pakauman, dagdigdug rasaning ati (bedug)
- Koja awi dihuaan, sageuy teu kasorang eulis (korang)
- Kuring teh kamenyan koneng, rumaos kawiwirangan (walirang)
- Kutu baju kuar sinjang, moal weleh tumarima (tuma)
- Laleur hideung panyeureudan, kilangbara urang jadi (bangbara)
- Lampu tilu damar dua, moal ngarancabang pikir (lampu cabang)
- Langgir cai leumpang ngijing, kadeuleu kayap keyepna (keuyeup)
- Lauk panjang dina parung, ari emut merod pikir (berod)
- Manuk beureum saba eurih, hate asa didudutan (manuk dudut)
- Manuk hawuk beureum suku, katingal keur imut leutik (galatik)
- Manuk rengge saba ulam, sok komo lamun geus jadi (caladi)
- Manuk tukung saba reuma, uyuhan jadi ka nyai (puyuh)
- Matak ngajampana bugang, panasaran ku lenjangna (pasaran)
- Mencek leutik saba alas, abdi sanggem ngarencangan (peucang)
- Meong tutul saba kasur, cing atuh kumaha kuring (ucing)
- Monyet hideung sisi leuweung, susah teu aya tungtungna (lutung)
- Mun jajan sakadar tipung, upami kagungan rabi (surabi)
- Mun yaktos mangsi Malayu, anjeun teh cinta ka kuring (tinta)
- Ngan bati ngajahe leuweung, nya pikir puyang-payengan (lampuyang)
- Nyiruan genteng cangkengna, masing mindeng pulang anting (papanting)
- Nyiru gede wadah bangsal, engkang mah sok sindir lampir (tampir)
- Paribasa petis Cina, hayang nepi ka cacapna (kecap)
- Peso pangot ninggang lontar, acan katuliskeun diri (tulis)
- Peso petok kewung tungtung, hayang kapiajang teuing (kujang)
- Peuteuy leubeut panjang gagang, ka diri saha nu watir (petir)
- Piring jati dulang leah, tinggaleun kari waasna (bahas)
- Puguh ge ubar muriang, nu hina leuwih ti misti (kina)
- Puter putih saba lembur, engkang seja bela pati (japati)
- Rebab jangkung di pandopo, nalangsa lebeting galih (tarawangsa)
- Reregan sabudeur imah, kasangsara siang wengi (kasang)
- Ruas awi dirorekan, pikir asa selang seling (suling)
- Sampalan tengah sagara, laun-laun sugan jadi (alun-alun)
- Senggal hideung saba ranca, tembong lelewa nu manis (lele)
- Sieun teu kapancar-kawung, kabiruyungan ku eulis (ruyung)
- Sieun teu kauntun tipung, sieun teu kalaksanakeun (laksa)
- Simeut jangkung panjang buntut, entong karooh ku abdi (papatong)
- Sok matak kapiring leutik, matak isin diri kuring (pisin)
- Sok rajeun ngabuah kawung, nyuruluk cipanon bijil (curuluk)
- Sok reueus nu ngejo atah, reueus jadi menak sugih (gigih)
- Tangkal pare parungpungan, kudu ka pada utami (jarami)
- Teu beunang di hurang sawah, teu beunang dipikameumeut (simeut)
- Teu beunang dirangkong kolong, teu beunang dipikahayang (hayam)
- Teu beunang disihung tipung, teu beunang dipapagonan (sasagon)
- Teu beunang disitu lembur, teu beunang diulah-ulah (kulah)
- Teu beunang disupa dulang, teu beunang dibebenjokeun (kejo)
- Teu puguh monyet hideungna, asa teu puguh tungtungna (lutung)

15 komentar:

Gilang Rvn mengatakan...

Makasih kang

Gilang Rvn mengatakan...

Makasih kang

Ihsan Fikrie mengatakan...

mantap.. :D

Silvy Anggun mengatakan...

Wawangsalan laptop sama korsi gimana?

A Thinks mengatakan...

hatur nuhun kang

Unknown mengatakan...

Bedil langit handaruan piraku akang kalinglap,apa artinya

ELECTRONIC EXPERIMENTS mengatakan...

hatur nuhun pisan :)
alus lah wawangsalan sunda na ??

rena handayani mengatakan...

makasih kang , ijin copas buat tugas

Dilpa Nur Saputra mengatakan...

Follow IG abdinya kang
@dilpa_ns
tonghilap like na oge
hahaha

Sheila Nurul mengatakan...

Mantap djiwaaa :v haturnuhun

Sheila Nurul mengatakan...

Mantap djiwaaa :v haturnuhun

Dheva Erlangga mengatakan...

Hatur nuhun kang :D Sukses selalu :D

andrimaulana mengatakan...

mksih

fahdiniii mengatakan...

Hatur nuhuun

asep koeyz mengatakan...

Nuhuuunnn

Posting Komentar